royal  vase maxi king shade hemp

royal vase maxi king shade hemp

Product Detail :  Ceramic
  • Details

    Code : 0910444010
    Dimensions : W29 H52 cm.